Welkom


Welkom op de site van het Fries Juridisch Genootschap.

 

De vereniging Fries Juridisch Genootschap is in 1972 opgericht en gevestigd in Leeuwarden. Het lidmaatschap staat open voor juristen.

 

Met zekere regelmaat brengt het Genootschap een bezoek aan Friese bedrijven en organisaties. Zo stond er in september een bezoek aan het Centraal Justitieel Incassobureau op het programma.

 

Het Genootschap organiseert vijf keer per jaar een bijeenkomst waarvan één bijeenkomst met jaardiner.

 

De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de secretaris te geschieden voor 1 april van het lopende verenigingsjaar.

Agenda


'De kwaliteit van rechterlijke beslissingen'

19-01-2017

Spreker: mr. drs. R.H. de Bock, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Lezing: 'De kwaliteit van rechterlijke beslissingen'
Locatie: Rotshuizen Geense Advocaten, Prins Hendrikstraat 8 te Leeuwarden
Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

Lees verder

'Vreemdelingenrecht'

13-03-2017

Spreker: dr. J.J. Rijpma, hoofddocent Universiteit Leiden
Lezing: 'Vreemdelingenrecht'
Locatie: informatie volgt
Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

Lees verder