Welkom


Welkom op de site van het Fries Juridisch Genootschap.

 

De vereniging Fries Juridisch Genootschap is in 1972 opgericht en gevestigd in Leeuwarden. Het lidmaatschap staat open voor juristen.

 

Met zekere regelmaat brengt het Genootschap een bezoek aan Friese bedrijven en organisaties. Zo stond er in september een bezoek aan het Centraal Justitieel Incassobureau op het programma.

 

Het Genootschap organiseert vijf keer per jaar een bijeenkomst waarvan één bijeenkomst met jaardiner.

 

De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de secretaris te geschieden voor 1 april van het lopende verenigingsjaar.

Agenda


‘Symposium ter gelegenheid van het FJG-lustrum’

20-11-2017

Sprekers: nadere informatie volgt
Onderwerp: ‘Privacy’
Locatie: nadere informatie volgt
Tijdstip bijeenkomst: nadere informatie volgt

Lees verder