Welkom


Welkom op de site van het Fries Juridisch Genootschap.

 

De vereniging Fries Juridisch Genootschap is in 1972 opgericht en gevestigd in Leeuwarden. Het lidmaatschap staat open voor juristen.

 

Met zekere regelmaat brengt het Genootschap een bezoek aan Friese bedrijven en organisaties. Zo stond er in september een bezoek aan het Centraal Justitieel Incassobureau op het programma.

 

Het Genootschap organiseert vijf keer per jaar een bijeenkomst waarvan één bijeenkomst met jaardiner.

 

De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de secretaris te geschieden voor 1 april van het lopende verenigingsjaar.

Agenda


De totstandkoming van het nieuwe huwelijksvermogensrecht

22-01-2018

Spreker: prof. mr. dr. L.C.A. (Leon) Verstappen
Onderwerp: ‘De totstandkoming van het nieuwe huwelijksvermogensrecht in historisch en rechtsvergelijkend perspectief en de te verwachten gevolgen daarvan voor de rechtspraktijk.’
Locatie: Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden
Tijdstip: 17:00 - 19:30 uur

Lees verder